NAGRODA ZA INNOWACJE SPOŁECZNE 2021

NAGRODA ZA INNOWACJE SPOŁECZNE 2021

Nabór wniosków

Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego kieruje się wspólną wizją wzmocnienia dynamicznego, pluralistycznego i opartego na prawach społeczeństwa obywatelskiego na terytorium Euroregionu Karpackiego. Platforma wspiera współpracę między tymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które działają na rzecz najbardziej zmarginalizowanych i wrażliwych społeczności w Euroregionie Karpackim. Ma on na celu wzmocnienie wpływu i wagi społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału poprzez tworzenie sieci dla sieci lokalnych i międzyregionalnych, wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk innowacji społecznych.

Społeczeństwa obywatelskie odgrywają kluczową rolę w rekonfiguracji praktyk społecznych (adaptacja modeli, zmiana obecnych praktyk, wprowadzanie lub skalowanie metod) w odpowiedzi na wyzwania społeczno-ekonomiczne i ekologiczne mające na celu poprawę dobrostanu społecznego społeczności, w których są aktywne . Aby docenić różnorodne wysiłki organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Karpatach, partnerzy założyciele Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Brama Karpat- Polska, ETP Słowacja, Fundacja Karpacka – Węgry i Fundacja Karpacka – Ukraina uruchamiają Nagrodę Innowacji Społecznych, dającą szansę dla podmiotów do przedstawienia swoich inicjatyw społecznych realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza formalne i nieformalne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Euroregionu Karpackiego do przedstawienia opisu zrealizowanych przez siebie inicjatyw w następujących tematach:

 • mobilizacja potencjału społecznego, kulturalnego i gospodarczego społeczności;
 • włączenie społeczne i integracja;
 • rozwój nowych sieci społecznych i partnerstw społecznych;
 • promocja wolontariatu w społeczeństwie;
 • współpraca i partnerstwo pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, samorządami i przedsiębiorstwami;
 • rozwój filantropii społecznej i społecznej odpowiedzialności;
 • współpraca transgraniczna między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, która przyczyniła się do rozwiązywania lokalnych problemów

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • krótkie przedstawienie organizacji wnioskodawcy / kiedy powstała, główne cele, działania itp.) (pół strony)
 • opis wyzwania/problemu/problemu, którego dotyczy innowacja (1 strona)
 • opis procesu wdrożenia innowacji – sposób jej wdrożenia (1 strona)
 • główne osiągnięcia innowacji / co zostało osiągnięte / (1 strona)
 • jak innowacja zostanie utrzymana? Jaka jest przyszłość innowacji / jakie są plany na przyszłość (1 strona)

 Poza pisemną aplikacją zachęcamy do wysyłania zdjęć lub krótkich prezentacji wideo związanych z innowacją.

Nagroda Social Innovation Award

W każdym kraju zostanie przyznany jeden zwycięzca. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas zbliżającego się międzyregionalnego wydarzenia Platformy, podczas którego zwycięzcy będą mieli okazję zaprezentować swoją innowację. Organizatorzy wydadzą broszurę z opisami wybranych innowacji społecznych.

Nagroda wynosi 2000 zł.

Kryteria kwalifikacji

Wnioskodawcy muszą być prawnie zarejestrowanymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego lub niezarejestrowanymi grupami nieformalnymi z siedzibą i działającymi w Euroregionie Karpackim, a mianowicie:

 • Węgry: okręgi Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg i Nógrád
 •  Polska: Województwo Małopolskie (Małopolska), Województwo Podkarpackie
 •  Słowacja: regiony Koszyce i Preszów
 • Ukraina: obwód czerniowiecki, iwanofrankowski, lwowski i zakarpacki

Zgłoszenia poza wyżej wymienionymi regionami i oddziałami dużych organizacji pozarządowych nie kwalifikują się.

Ocena propozycji

Pierwszeństwo będą miały organizacje działające na obszarach wiejskich Euroregionu Karpackiego, które wykazują wyraźne podejście oddolne w swoich innowacjach i osiągają wymierne rezultaty.

Jury złożone z członków finansujących Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego oceni wnioski według następujących kryteriów (po 20%):

 • odpowiednia prezentacja i informacja o tle innowacji, dlaczego została zainicjowana
 • opis głównych rezultatów namacalnych i wpływu innowacji na społeczność; jak przyczynił się do długofalowych celów społeczności
 • jasny opis metod stosowanych podczas realizacji projektu;
 • przekonujące wyjaśnienie innowacyjności projektu;
 • jak można utrzymać innowację

Jak złożyć wniosek

Wnioskodawca powinien złożyć wniosek w języku narodowym do jednej z organizacji w swoich szanowanych krajach, na formularzu dostępnym w załączniku.

Węgry – Kárpátok Alapítvány-Magyarország

Słowacja – ETP Słowacja – Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Ukraina – Fundacja Karpacka-Ukraina

Polska – Fundacja Brama Karpat

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 listopada 2021 r. Zmiana terminu nadsyłania do 30.11.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do dalszych modyfikacji.

Poniżej wzór formularza zgłoszeniowego:

Dodaj komentarz