Fundacja Brama Karpat jako Patron wraz z Grupą Inicjatywną Przedszkolanki Karpackie wcieliła w życie wydarzenie pn.: „Szlak kultury wołoskiej oczami dzieci”

Realizacja inicjatywy pn.: „Szlak kultury wołoskiej oczami dzieci” mała na celu upowszechnianie oraz spopularyzowanie wiedzy wśród najmłodszych na temat kultury i tradycji mieszkańców. Jednym z celów było również rozpowszechnienie wśród dzieci zachowań proekologicznych.

W ramach inicjatywy w dniach 10.05.2022 i 24.05.2022 dzieci przedszkolne udały się na wycieczkę do Polańczyka i okolic, dzięki czemu mogły przeżyć niezapomnianą przygodę szlakiem kultury wołoskiej.

Podczas wycieczki dzieci miały okazję popłynąć statkiem po jeziorze solińskim, zdegustować II śniadanie oraz obiad inspirowany kuchnią wołoską. Były także uczestnikami warsztatu Wełenki Cuda z wełny oraz warsztatu Skarby natury. W czasie wędrówki po Polańczyku i okolicach, dzieci podziwiały widoki, zaznajamiały się z bogatą fauną i florą Bieszczadów. Najmłodsi wysłuchali również historii z pogranicza baśni i wierzeń ludowych dotyczących życia praojców, co stanowiło dla nich najistotniejszą wartość. Z kolei podczas rejsu statkiem dzieci usłyszały piękną historię jeziora oraz rozkoszowały się dźwiękami muzyki regionalnej.

Każde dziecko otrzymało także książeczkę do nauki pisania o tematyce wołoskiej.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

Dodaj komentarz