O nas

Fundacja Brama Karpat powstała w 2018 roku, w Sanoku, by  poprzez swoją działalność promować i wspierać kulturę, historię oraz zwyczaje i tradycje Województwa Podkarpackiego i Regionu Karpat.

W statucie oprócz działań prokulturalnych, takich jak organizacja imprez kulturalnych czy promocja i rozwój Regionu Karpat oraz Województwa Podkarpackiego, Fundacja Brama Karpat ma także działania edukacyjne, których celem jest przygotowanie społeczeństwa do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, a także zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działania kulturalne.

Bardzo ważnym celem naszej fundacji jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Fundacja Brama Karpat jest organizacją, która prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.