„Pomocna dłoń na rzecz wolontariuszy pierwszego kontaktu” sfinansowany ze środków Budżetu Państwa

Fundacja Brama Karpat realizuje projekt „Pomocna dłoń na rzecz wolontariuszy pierwszego kontaktu” sfinansowany ze środków  Budżetu Państwa w ramach ustawy z dnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450, z pózn. Zm.). Pozyskani przez FBK Wolontariusze- 5 osób świadczą służbę na rzecz ukraińskich uchodźców (rodzin z dziecmi) poprzez animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz pomoc przy pakowaniu i rozwożeniu posiłków. Posiłki są rozwożone wedle zapotrzebowania na obszarze powiatu sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego oraz doraźnie przemyskiego. Docelowo chcemy przekazać  5 520szt posiłków.

Okres realizacji projektu 04.05.2022- 31.07.2022r.

Фундація «Брама Карпат» реалізує проект «Рука допомоги волонтерам першого контакту», який фінансується з Державного бюджету згідно Закону від 2003 року. про суспільно корисну діяльність та волонтерство (Закон. вісник за 2018 р., ст. 450 із змінами). Залучені ФБК волонтери – 5 осіб обслуговують українських біженців (сімей з дітьми) через анімацію, ігри та ігри для дітей та допомагають у пакуванні та роздачі їжі. Харчування розподіляється відповідно до потреб у Сяноцькому, Леському, Бещадському та Перемишльському районах. Зрештою, ми хочемо пожертвувати 5520 шт. харчування. Термін реалізації проекту 05.04.2022 – 31.07.2022.

Dodaj komentarz