WARSZTATY ROZSZERZAJĄCE SIEĆ WSPÓŁPRACY W KARPATACH

W dniach 15-16 kwietnia 2019 Fundacja Brama Karpat we współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju
Bieszczadów przeprowadziła warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat. W
zajęciach udział wzięło 17 osób z 10 organizacji pozarządowych.
Warsztaty miały na celu rozszerzenie Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na
terenie Polskich Karpat a także :
► wzajemne poznanie się ,
► przedstawienie przedstawicieli organizacji swoich historii, przybliżenie misji i celów,
przedstawienie środowiska w jakim działają, prezentacja osiągnięć a także barier i trudności ,
z którymi się zmagają,
► wyjaśnienie, dlaczego współpraca międzynarodowa jest konieczna, aby osiągnąć cele i
rezultaty projektu.
W ramach warsztatów zostały poruszone tematy, które zostały zgłoszone jako najbardziej
interesujące naszych uczestników a mianowicie :
1. Siła produktu lokalnego jako siła jedności lokalnej społeczności przy wsparciu z NGO – studium
przypadków. Zagadnienie zostało opracowane i omówione przez Krzysztofa Zielińskiego,
przedstawiciela Stowarzyszenia PROCARPATHIA, specjalisty ds. marketingu.
2. Cienie i Blaski w prowadzeniu działalności organizacji pozarządowych – studium przypadków.
Zagadnienie zostało opracowane i omówione przez Lucynę Sobańską, Koordynatora Ośrodka Działaj
Lokalnie – Fundacja Bieszczadzka.
3. Studium Dobrych praktyk-Prezentacja gospodarstwa agroturystycznego Dom Na Łąkach . Swój
wykład przedstawiła Agnieszka Grygierek-Adamkiewicz, właścicielka Gospodarstwa
agroturystycznego oraz przedstawiciel Towarzystwa z Beskidu Niskiego.
Dodatkową atrakcja warsztatów był spacer krajoznawczy „szlakiem dobrych praktyk” okolic Beskidu
Niskiego w którym udział wzięli wszyscy zainteresowani uczestnicy.

« 1 z 2 »
« 1 z 2 »

Dodaj komentarz