Jak natura dała

Fundacja Brama Karpat uruchamia Inicjatywę – „Jak natura dała”
Celem głównym inicjatywy jest promocja kultury regionu Bieszczad oraz wzrost świadomości
o jego dziedzictwie.
W ramach inicjatywy fundacja Brama Karpat chce wpłynąć na rozwój produktów lokalnych
poprzez promocję lokalnych przedsiębiorców, rolników, rękodzielników i artystów.
Produkt lokalny stwarza szansę poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie, zapewniając
jednocześnie pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. Jest więc regionalnym sposobem
na realizację zrównoważonego rozwoju, dlatego tez Fundacja chce podejmować inicjatywy
promujące i propagujące lokalne produkty i ich twórców.
W tym celu Fundacja Brama Karpat podejmuje szereg wyjazdów plenerowych , promujących
produkt lokalny na wszelkiego rodzaju imprezach kulturowych organizowanych na terenie
Podkarpacia.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania chęci wystawienia swoich produktów czy
materiałów reklamowych podczas organizowanych wyjazdów.
Planowany udział w wydarzeniach:
 08.07.2018 Sanok Muzeum Budownictwa Ludowego „Karpaty –Góry Kultury”.
 26.08.2018 „XX Karpackie Rykowisko” -OSiR „Zakucie” w Zagórzu.
 13.10.2018 „Czart Granie”- Ustrzyki Górne .

Kontakt w sprawie możliwości wystawienia swojej oferty :
fundacja@bramakarpat.pl

„Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu
Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii
Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu”