Zaproszenie na warsztaty RAZEM MOŻNA WIĘCEJ Warsztaty „Rozszerzenie Karpackiej Platformy na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego”

 W dniach 28-29 stycznia 2019 Fundacja Brama Karpat we współpracy z LGD Zielone Bieszczady planuje zorganizowanie warsztatów dla organizacji pozarządowtch z terenu polskich Karpat które:

  • pracują nad rozwojem społeczności, świadczą usługi w sferze społecznej (dla osób żyjących w ubóstwie, wykluczonych społecznie,etc.), rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz wzmocnienia stosunków transgranicznych;
  • chcą współpracować z innymi lokalnymi organizacjami, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami; – Są gotowe do uczenia się od stabilnej bardziej doświadczonej organizacji;
  • aspirują do współpracy z organizacjami zagranicznymi zarówno w celu rozwoju własnego potencjału, jak i potencjału regionu;
  • mają pomysły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

   W trakcie warsztatu będzie możliwiść poznania projektu i jego założeń a także wymiana doświadczeń i omówienie potrzeb i możliwości współpracy.

  Fundacja Brama Karpat dla organizacji które wezmą udział w warsztacie zamierza w drodze konkursu przyznać mini-granty na łączną kwotę ok 2500 Euro na rozwój zdolności instytucjonalnych (wiedzy i zdobywania doświadczeń, poprawę umiejętności, etc.).

  Warsztaty odbędą się w Orelcu w siedzibie LGD Zielone Bieszczady. Fundacja Brama Karpat pokrywa koszty wyżywienia, dojazdu uczestników oraz noclegu z 28 na 29 stycznia. Aby wziąć udział w warsztatach należy przesłać do 20 stycznia 2019 zgłoszenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres fundacja@bramakarpat.pl z tematem: „Karpacka platforma społeczeństwa obywatelskiego

„Projekt jest wspierany
przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (www.visegradfund.org),
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów (www.minbuza.nl),
Fundację Roberta Boscha oraz grant Fundacji Open Society Instytut we współpracy
z OSIFE Open Society Foundations.”

Dodaj komentarz