Brama Karpat

Fundacja Brama Karpat została założona przez Jacka Skórkę 9 stycznia 2018 r. w Sanoku. Współzałożycielami Fundacji są Sabina Adamska i Sebastian Skórka.
Fundacja została powołana w celu promocji i wspierania kultury, historii oraz zwyczajów i tradycji Województwa Podkarpackiego i Regionu Karpat.

Głównym celem jest wspieranie zgodnego z Konwencją Karpacką zrównoważonego rozwoju Województwa Podkarpackiego i Regionu Karpat – ze szczególnym uwzględnieniem ich polskiej części oraz promowanie tak określonego regionu. Fundacja prowadzi również działalność charytatywną oraz niesie pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównuje szanse tych rodzin i osób.


Tak blisko zewsząd do tej zielonej krainy i tych przełęczy, przez dalekich przodków naszych bronionych! Któż nie zapragnie podążyć tam, skąpać się w słońcu, wchłonąć powiew od grani zielonej, ujrzeć bogactwa ojczyzny i z trosk się otrząsnąć, gdy od starych murów zamczysk i starych świątyń dobiegną jak gdyby obudzone w otchłani wieków pienia zakonników, brzęk zbroi i tarcz rycerskich, a ponad wszystko niosący otuchę szept przenikliwy:
– To – nasze, odwieczne, prapolskie i naszym zostanie!

Antoni Ferdynand Ossendowski – Karpaty i Podkarpacie