RAZEM MOŻNA WIĘCEJ Warsztaty „Rozszerzenie Karpackiej Platformy na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego” 28-29.01.2019 Orelec

W dniach 28-29 stycznia 2019 Fundacja Brama Karpat we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” przeprowadziła warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat.

         Warsztaty miały na celu rozszerzenie Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na terenie Polskich Karpat a także :

  • wzajemne poznanie się ,
  • przedstawienie przedstawicieli organizacjii swoich historii, przybliżenie misji i celów, przedstawienie środowiska w jakim działają, prezentacja osiągnięć a także barier i trudności , z którymi się zmagają,
  • prezentacja projektu w ramach, którego prowadzone są warsztaty – opis jego struktury, sposobu oraz obszaru działania, obecnej sytuacji jaką zajmuje się projekt, przybliżenie problemu z jakim się zmaga oraz celów, które realizuje,
  • wyjaśnienie, dlaczego współpraca międzynarodowa jest konieczna, aby osiągnąć cele i rezultaty projektu.

  Warsztaty  były także przygotowaniem do konkursu grantowego którego nabór został ogłoszony 12.03.2019r. Fundacja Brama Karpat zaprosiła wszystkie obecne na warsztatach organizacje pozarządowe do konkursu o mini grant na rozwój zdolności instytucjonalnych.

  W trakcie warsztatu uczestnicy mogli poznać założenia projektu „Karpacka Platforma na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego”. Zostały Omówione sposoby na znajdowanie źródeł finansowania dla organizacji. Był to też czas na wymianę doświadczeń z zakresu pracy organizacji pozarządowych, omówienie ich potrzeb i możliwości współpracy.

„Projekt jest wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (www.visegradfund.org), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów (www.minbuza.nl), Fundację Roberta Boscha oraz grant Fundacji Open Society Instytut we współpracy z OSIFE Open Society Foundations.”

Dodaj komentarz