Wsparcie – Brama Karpat

Fundacja Brama Karpat kontynuując działania w ramach projektu Karpacka platforma społeczeństwa obywatelskiego mającego na celu stworzenie międzyregionalnego ośrodka społeczeństwa obywatelskiego na rzecz integracji społecznej w regionie karpackim, rozpoczęła przyjmowanie aplikacji o wsparcie Zostanie ono udzielone organizacjom,  które biorąc udział w działaniach projektowych stworzyły sieć współpracy.  W Południowo wschodnim regionie  Polskim dofinansujemy rozwój organizacji pozarządowych na łączną sumę 8203,56 PLN które to środki maja zostać przeznaczone na działania rozwojowe (jak np. stworzenie strony internetowej, poprawę umiejętności I zdobywanie wiedzy, kampanię 1%). Dodatkowo wygrane projekty, uzyskają także wsparcie w postaci opieki mentoringowej od doświadczonej organizacji działającej w regionie, którego sumaryczna wysokość to 2702,38PLN .

Projekt rozpoczął się na wiosnę 2018r.  W jego ramach chcemy wspierać w Karpatach lokalną i międzynarodową współpracę oraz tworzyć powiązania w społecznościach poprzez  organizacje pozarządowe głównie z terenów wiejskich. W czasie blisko dwuletniego procesu współpracy międzynarodowej, podobne  działania budujące sieć współpracy są wdrażane we wszystkich czterech krajach. W październiku  2018 r. zaangażowane w projekt organizacje miały możliwość przedyskutowania rezultatów dotychczasowych działań a także formy współpracy na przyszłość podczas międzynarodowego spotkania w Koszycach. W czerwcu 2019 r. planowane jest podobne spotkanie w Egerze.

Pliki do pobrania:
1. Regulamin naboru aplikacji o wsparcie po zmianach
2. Aplikacja o wsparcie
3. Raport z wdrożenia projektu

Dodaj komentarz