Wyniki konkursu

Fundacja Brama Karpat informuje iż w dniu dzisiejszym tj 04 kwietnia 2019r. Komisja konkursowa przyznała wsparcie w ramach międzynarodowego Projektu „Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego – Stworzenie międzyregionalnego ośrodka społeczeństwa obywatelskiego na rzecz integracji społecznej w regionie karpackim”. Konkurs skierowany był do organizacji uczestniczących w Projekcie, a wsparcie ma charakter niefinansowy tj ma postać opłaty za usługę na rzecz realizacji inicjatywy, której przyznano wsparcie. Konkurs przeprowadzony został na podstawie umów pomiędzy organizatorem konkursu o wsparcie tj. Fundacją Brama Karpat z siedzibą w Sanoku, a grantodawcami: Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim (www.visegradfund.org), Ministerstwem Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów (www.minbuza.nl), Fundacją Roberta Boscha oraz Fundacją Open Society Instytut a także „Regulaminu naboru aplikacji o wsparcie”.
Całkowita kwota dofinansowania rozwoju organizacji pozarządowych na łączną sumę 8203,56 PLN, została przeliczona proporcjonalnie ze względu na ilość przyznanych punktów.


Wsparcie zgodnie z ww. Regulaminem otrzymują w następujących wysokościach:

Nazwa organizacjiTytuł projektuWysokość wsparcia
Stowarzyszenie „Homo homini”Tradycja łączy pokolenia1737,14 PLN
Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe „Bojkowiana”Wspólna wyprawa w Karpaty1743,56 PLN
Fundacja Żeglarska REJSWspólna wyprawa w Karpaty1767,00 PLN
Stowarzyszenie AKTIV PROŚwiadomość rodziców i dzieci to podstawa sukcesu – warsztaty z trenerem mentalnym1322,14 PLN
Koło Gospodyń Wiejskich „Bukowianki”„Innowacyjne Bukowianki”1633,72 PLN

Organizacje zobowiązane są do postępowania zgodnie z ww. Regulaminem w trakcie realizacji i raportowania działań.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i a wszystkie organizacje zachęcamy do śledzenia kolejnych działań w ramach Karpackiego HUB jak w skrócie nazywamy nasz Projekt.


Dodaj komentarz