Zarząd

Zarząd Fundacji Brama Karpat:

Jacek Skórka – Prezes Zarządu
Sabina Adamska – Członek Zarządu
Sebastian Skórka – Członek Zarządu