Autor: Małgorzata Pitera

Aktualnosci

Fundacja Brama Karpat jako Patron wraz z Grupą Inicjatywną Przedszkolanki Karpackie wcieliła w życie wydarzenie pn.: „Szlak kultury wołoskiej oczami dzieci”

Realizacja inicjatywy pn.: „Szlak kultury wołoskiej oczami dzieci” mała na celu upowszechnianie oraz spopularyzowanie wiedzy wśród najmłodszych na temat kultury i tradycji mieszkańców. Jednym z celów było również rozpowszechnienie wśród dzieci zachowań proekologicznych. W ramach inicjatywy wContinue reading