Podsumowanie spotkania

KARPACKA PLATFORMA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

„Skąd pochodzą dobre pomysły?”

Warsztaty z prowadzenia procesów twórczych dla członków organizacji pozarządowych

Dziękujemy za obecność i wspaniałe doświadczenia uzyskane na warsztatach.

Fundacja Brama Karpat we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” zorganizowała warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu Karpat Polskich.

W warsztatach wzięło udział 9 osób reprezentujących 8 organizacji.

         Warsztaty miały na celu poszerzenie kreatywności organizacji i jej członków, rozumianej jako indywidualna umiejętność posiadania pomysłów.

Warsztat składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Na początku przemówienie przed uczestnikami wygłosił prezes Fundacji Brama Karpat Jacek Skórka, który przywitał gości i przedstawił założenia projektu Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego.

Następnie została przedstawiona prezentacja, wyjaśniająca proces twórczego myślenia, angażująca uczestników do wspólnego działania.

Prezentacja składała się z:

• Omówienie metody Design Thinking – Podczas warsztatów uczestnicy poznali podstawy design thinking, innowacyjnej metody design thinking.

• Myślenie projektowe i prototypowanie rozwiązań – ta część przedstawiała jak efektywnie pracować w zespole, jak unikać błędów w założeniach, jak wykorzystać empatię i krytyczne myślenie do rozwiązywania problemów, jak szukać innowacyjnych rozwiązań i tworzyć prototyp oraz jak skutecznie mówić o swoim pomyśle.

• Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów – omówienie metod pozwalających na kreatywne i efektywne rozwiązywanie problemów.

• Przegląd Modelu Kreatywności – odkrywanie, definiowanie, wymyślanie, wdrażanie.

Po prezentacji uczestnicy podjęli praktyczną pracę, której celem było wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu.

Na zakończenie odbyła się dyskusja z prowadzącym, który doradzał w indywidualnych sprawach poszczególnych uczestników i ich organizacji.

Efekt warsztatów był widoczny niemal od razu, bo pojawiły się nowe pomysły na tworzenie kreatywnych rozwiązań w organizacjach pozarządowych.

Po warsztatach odbyło się wieczorne spotkanie integracyjne wspierające wymianę pomysłów i doświadczeń, dzięki któremu uczestnicy mogli lepiej się poznać i omówić ważne sprawy.

Uczestnicy wyrazili zadowolenie ze spotkania, ocenili je bardzo pozytywnie oraz wyrazili chęć udziału w kolejnych działaniach Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dodaj komentarz